Informācija pircējiem

Vispārējie dīvānu lietošanas noteikumi.

Lai efektīvi un droši izmantotu mēbeles, jāievēro šādi ekspluatācijas noteikumi:

  • Izmantojiet mēbeles tikai paredzētajam mērķim.  Sēžamās un gulošās mēbeles (mīkstās mēbeles) funkcionāli paredzētas tikai sēdēšanai un gulēšanai.
  • Mēbeļu virsma un tās konstrukcijas elementi ir jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem, ko var izraisīt cietu priekšmetu iedarbība un pārmērīga fiziska piepūle.
  • Lai nesabojātu dīvānu, nesēdiet uz roku balstiem un atzveltnes, nestaigājiet un nelēkajiet pa dīvānu vai krēslu. Nestāviet uz izstrādājuma ar kājām vai ceļiem.
  • Pārvietojot dīvānu, tas jāceļ aiz apkašas. Nedrīkst stumdīt, celt aiz roku balstiem un vilkt aiz spilveniem.
  • Jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības.
  • Dīvāniem jāatrodas vismaz 50 cm attālumā no apkures ierīcēm.
  • Nepārslogojiet mēbeles – uz vienas sēdvietas drīkst sēdēt viens vidēja svara cilvēks (80 – 90 kg).
  • Regulāri (reizi gadā) jāpārbauda mēbeļu furnitūra – vai visas mēbeļu skrūves ir kārtīgi pievilktas.
  • Vismaz reizi nedēļā vajag ar putekļusūcēju vai suku slaucīt putekļus no auduma virsmām.
  • Lai iztīrītu mēbeli, klātu ar audumu vai dabīgo ādu, ieteicams izmantot reģistrēta uzņēmuma profesionālus tīrīšanas pakalpojumus vai lietot pārdošanā esošos audumu un ādas kopšanas līdzekļus mēbelēm, ievērojot to lietošanas instrukcijas.

 

Garantijas nosacījumi.
Mīksto mēbeļu ekspluatācijas garantijas laiks – 24 mēneši no mēbeļu nodošanas pircējam dienas.
Garantija attiecas uz visām mēbeļu sastāvdaļām. Bezmaksas garantijas remonts attiecas tikai uz defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ. Mehānisko bojājumu un defektu, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, novēršanu garantijas apkalpošana neparedz.
Pretenzijas par izstrādājuma ārējo izskatu, nepilno komplektu, kā arī pasūtījuma neatbilstību tiek pieņemtas tikai tieši izstrādājuma saņemšanas laikā. Vēlāk tādas pretenzijas netiek pieņemtas, visi darbi tiek īstenoti uz pircēja rēķina.
Uz garantijas remonta periodu maiņas mēbeles netiek piešķirtas. Nocenotu mēbeļu iegādes gadījumā pretenzijas par kvalitāti un ārējo izskatu netiek pieņemtas.
Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā piegāde tiek īstenota uz klienta rēķina.

Garantijas apkalpošanu neveicam gadījumos ja:
– ir beidzies garantijas termiņš;
– pārkāpti transportēšanas, piegādes, glabāšanas, ekspluatācijas noteikumi;
– uz izstrādājuma ir mehāniski bojājumi;
– pārsniegta pieļaujamā slodze uz transformācijas mehānisma;
– ļaunprātīgas vai kļūdainas rīcības dēļ, tika bojāts izstrādājums;
– tika radīti bojājumi konstrukcijas maiņas laikā;
– izstrādājuma bojājumi ir radušies dabas stihijas, ugunsgrēka, appludināšanas vai sadzīves faktoru rezultātā;
– izstrādājums tika remontēts pašu spēkiem;
– radušies bojājumi šķīdrumu, ķīmisku tīrītāju, atšķaidinātāju pielietošanas rezultātā, kā arī dzīvnieku radīto bojājumu gadījumā;
– izstrādājums izmantots rūpnieciskos mērķos.

Mēbeļu defekti nav:
– mēbeļu audumu, ekoādas un ādas nokrāsas nenozīmīga atšķirība izstrādājuma sastāvā, kā arī atšķirība no auduma, ekoādas un ādas parauga
– koka elementu lakas un krāsas pārklājuma krāsas un zīmējuma nenozīmīga atšķirība izstrādājuma, kā arī parauga sastāvā
– sīkas mēbeļu dabīgās ādas pārklājuma plaisas (tā saucamais „plaisāšanas efekts”), nodilumi, kuri rodas mēbeļu ekspluatācijas pastāvīgas izmantošanas vietās gadījumā
– vieglas ieloces uz mīksto elementu apšuvuma materiāliem, kuras rodas pēc slodžu noņemšanas un izzūd pēc vieglas izlīdzināšanas ar roku
– nelielas ieloces uz elkoņu balstiem un atzveltnes spilveniem
– mīksto elementu paliekošā deformācija 10% robežās
– gabarītizmēru novirze +/- 2 cm robežās.